Welkom bij BonteHond. Wij maken het minst volwassen jeugdtheater van Nederland.
(Of juist het meest?)

BonteHond in de BIS!

Positief advies van de Raad voor Cultuur voor de nieuwe kunstenplanperiode

BonteHond heeft een positief advies gekregen van de Raad voor Cultuur voor de kunstenplanperiode 2021 – 2024. Het is de eerste keer dat BonteHond als jeugdtheatergezelschap in de basisinfractructuur komt en dat is natuurlijk een gigantische mijlpaal!


“BonteHond heeft een duidelijke artistieke signatuur: producties zijn vaak licht absurdistisch, interdisciplinair en bevatten urban-elementen. De instelling maakt producties die goed aansluiten bij maatschappelijke thema’s, die leven in haar grootstedelijke omgeving. Ook in de nieuwe plannen komt deze worteling in de omgeving overtuigend naar voren.” Aldus het adviesrapport van de Raad voor Cultuur.


We zijn ontzettend blij, trots en dankbaar voor het vertrouwen dat de Raad in ons heeft en willen graag ook de andere gezelschappen waarvan de plannen zijn toegekend van harte feliciteren! Maar we zijn ook geschrokken van de gezelschappen en instanties die een ‘nee’ op hun aanvraag kregen. Hen willen we een hart onder de riem steken. We weten hoe het voelt om aan de andere kant te staan.


Toch blijft het nog spannend, want op Prinsjesdag maakt minister Van Engelshoven bekend of het advies van de Raad voor Cultuur overgenomen wordt. Dan weten we hoeveel subsidie BonteHond definitief zal krijgen.


De BIS staat voor basisinfrastructuur, waar de Raad voor Cultuur eens in de vier jaar een advies over geeft aan de minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Culturele instellingen kunnen een aanvraag doen om aanspraak te maken op rijkssubsidie voor de komende vier jaar. 


Lees hier het adviesrapport van de Raad voor Cultuur over onze plannen.

Klik hier om het volledige advies van de Raad voor cultuur te lezen.

5 juni 2020
Laden