Welkom bij BonteHond. Wij maken het minst volwassen jeugdtheater van Nederland.
(Of juist het meest?)

Tipje van de sluier

Wat zijn we de komende vier jaar van plan?

“BonteHond toont zich als jeugdtheatergezelschap zeer omgevingsbewust” noemde de Raad voor Cultuur in hun rapport. Precies dat is iets dat we graag willen blijven doorvoeren. Daarnaast willen we ons blijven focussen op maatschappelijke thema’s, talentontwikkeling en duurzaamheid. Dat zie je terug in de publiekswerkingsprojecten die we eerder hebben gemaakt zoals de ‘voetbaltrilogie’ over schaamte, discriminatie en vrouwenemancipatie in het voetbal, die we in de periode 2017 – 2020 maakte in coproductie met DOX, maar ook in de plannen die we nog hebben voor de toekomst, zoals PRIKKEN, waarbij we een samenwerking aangaan met de reclassering.


Judith: “We hebben enorm veel zin in de toekomst. Er zal veel veranderen door de nieuwe werkelijkheid maar we willen met openheid de toekomst tegemoet gaan en blijven inspelen op dat wat er om ons heen gebeurt. We moeten meebewegen met de restricties die de nieuwe werkelijkheid ons geeft en tegelijkertijd speelde theater altijd al in op dat wat om ons heen is.” 


5 juni 2020
Laden