Welkom bij BonteHond. Wij maken het minst volwassen jeugdtheater van Nederland.
(Of juist het meest?)

ANBI

BonteHond heeft een ANBI-status. Dat houdt in dat de stichting bij de Belastingdienst geregistreerd staat als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor meer informatie hierover zie: www.daargeefjeom.nl/wat-is-een-anbi/


BonteHond past de code Cultural Governance toe.


Naam instelling:
Stichting Theater- en Productiehuis Almere


Factuurgegevens:
Stichting Theater- en Productiehuis Almere
t.a.v. BonteHond
Stadhuisplein 2
1315 HT Almere
BTW nummer: NL 8146.69.438.B01
KvK nummer:  39090637


IBAN: NL87 INGB 0000 7418 62
BIC: INGBNL2A
Fiscaal nummer/RSIN: 8146.69.438.B01


Doelstelling: 
1.Het ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige voorstellingen voor kinderen en volwassenen.
2.Het bieden van mogelijkheden aan nieuwe makers van theaterproducties om zich te ontwikkelen op professioneel gebied. 
3.Het versterken van de culturele identiteit van Almere.


Bestuur:
Ad van Mierlo - Penningmeester
Marleen Lamers - Voorzitter
Loes van der Pligt - Algemeen lid
Meindert Eijgenstein - Algemeen lid


Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. (artikel 3.5 statuten BonteHond)


BonteHond hanteert de CAO Toneel en Dans


Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2022


Ingevuld standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen 2021
Ingevuld standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen 2022


 


Schenking/lijfrente:
Wilt u ons steunen met een eenmalige of periodieke gift? Dit kan op een fiscaal aantrekkelijke manier: donateurs van een ANBI (algemeen nut beogende instelling) mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 


Klik hier voor meer informatie.

Laden