Welkom bij BonteHond. Wij maken het minst volwassen jeugdtheater van Nederland.
(Of juist het meest?)

ANBI

BonteHond heeft een ANBI-status. Dat houdt in dat de stichting bij de Belastingdienst geregistreerd staat als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor meer informatie hierover zie: www.daargeefjeom.nl/wat-is-een-anbi/

Wij passen de code Cultural Governance toe.


Naam instelling: Stichting Theater- en Productiehuis Almere


Contactgegevens: 


Stadhuisplein 2

1315 HT ALMERE

Nederland


IBAN: NL87 INGB 0000 7418 62

BIC: INGBNL2A

Fiscaal nummer/RSIN: 8146.69.438


Doelstelling: 


1.Het ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige voorstellingen voor kinderen en volwassenen.

2.Het bieden van mogelijkheden aan nieuwe makers van theaterproducties om zich te ontwikkelen op professioneel gebied. 

3.Het versterken van de culturele identiteit van Almere.


Lees hier het het inhoudelijk plan 2013-2016.


Bestuur:


Fatma Çakir

Ingrid Verheggen

Loes van der Pligt

Meindert Eijgenstein

Simone de Kruijk


Beloningsbeleid: De leden van het bestuur van BonteHond ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.


Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording:

Klik hier voor het jaarverslag van 2017

Klik hier voor de jaarrekening van 2017


Schenking/lijfrente:


Wilt u ons steunen met een eenmalige of periodieke gift? Dit kan op een fiscaal aantrekkelijke manier: donateurs van een ANBI (algemeen nut beogende instelling) mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

Klik hier voor meer informatie.

Laden